logo

wsf_wystawa_outdoor_info

WYSTAWA PRAC DYPLOMOWYCH ABSOLWENTÓW FOTOGRAFII I GRAFIKI

MIEJSCA: WARSZAWA SKWER HOOVERA
WARSZAWA NOWOGRODZKA 43
DATA: 10 – 03.11.2014

Studia licencjackie na specjalizacji:

Fotografia w Nowych Mediach >>

Sztuka Fotografii w Kulturze >>

Grafika Projektowa i Komputerowa w Nowych Mediach >>

Studia magisterskie i podyplomowe na specjalizacji:

Sztuka Fotografii w Kulturze >>

Studia Podyplomowe Fotografia >>

Studia Podyplomowe Grafika Projektowa i Komputerowa >>

WSFoto_728x90_v2

Warszawska Szkoła Fotografii i Grafiki Projektowej to placówka oświatowa o charakterze niepublicznym. Kształcimy studentów w zakresie: Fotografii, Grafiki Projektowej i Kreatywnego Pisania. Pierwotnie jako Warszawska Szkoła Fotografii założona została w Warszawie w roku 2000 z inicjatywy dr hab. Mariana Schmidta. Po dwunastu latach przemianowano ją na Warszawską Szkołę Fotografii i Grafiki Projektowej. Wiązało się to z rozszerzeniem programu nauczania akademii o dwa nowe kierunki: GRAFIKA PROJEKTOWA I KOMPUTEROWA oraz KREATYWNE PISANIE. Oba fakultety cieszą się ogromnym, stale rosnącym zainteresowaniem i są dobrze oceniane przez naszych studentów. Oprócz nauki w Studium od października 2013  otworzyliśmy we współpracy z Warszawską Wyższą Szkołą Humanistyczną wyższe studia na specjalizacjach: FOTOGRAFIA lub GRAFIKA PROJEKTOWA I KOMPUTEROWA  kończące się uzyskaniem dyplomu Licencjata lub Magistra.
więcej …

Nasza akademia fotografii w Warszawie powstała z myślą o stworzeniu miejsca, które umożliwiałoby studentom rozwijanie wrażliwości artystycznej, własnego stylu i profesjonalnego warsztatu fotograficznego lub graficznego. W tym celu w ramach studiów, dwuletniego studium oraz kursów, organizujemy zajęcia teoretyczne, praktyczne, warsztaty i plenery dające wiedzę i umiejętności w na poziomie zawodowym i artystycznym. O wysokiej klasie nauczania decyduje wybitna kadra pedagogiczna oraz doskonałe zaplecze techniczne.
więcej …


Facebook

Likebox Slider Pro for WordPress