logo
PolandMasterclass_Banner_update

MISTRZOWSKIE WARSZTATY ANIMACJI z animatorem
PIXAR STUDIOMichałem Makarewiczem
więcej…

Warszawska Szkoła Fotografii i Grafiki Projektowej to niepublicznym placówka oświatowa. Kształcimy studentów w zakresie: FOTOGRAFII, GRAFIKI PROJEKTOWEJ i KREATYWNEGO PISANIA. Warszawska Szkoła Fotografii (WSFoto) została założona w roku 2000 z inicjatywy dr hab. Mariana Schmidta. Po dwunastu latach przemianowano ją na Warszawską Szkołę Fotografii i Grafiki Projektowej ze względu na rozszerzenie programu nauczania akademii o dwa nowe kierunki: GRAFIKA PROJEKTOWA oraz KREATYWNE PISANIE. Oba fakultety cieszą się ogromnym, stale rosnącym zainteresowaniem i są dobrze oceniane przez naszych studentów. Od października 2013  otworzyliśmy we współpracy z Warszawską Wyższą Szkołą Humanistyczną WYŻSZE STUDIA NA SPECJALIZACJACH: FOTOGRAFIA lub GRAFIKA PROJEKTOWA kończące się uzyskaniem dyplomu LICENCJATA lub MAGISTRA.

więcej …

Studia licencjackie na specjalizacji:

Fotografia w Nowych Mediach >>

Grafika Projektowa w Nowych Mediach >>

Studia magisterskie i podyplomowe na specjalizacji:

Sztuka Fotografii w Kulturze >>

Studia Podyplomowe Fotografia w Nowych Mediach >>

Studia Podyplomowe Grafika Projektowa >>

WSFoto_728x90_v2

Nasza akademia fotografii w Warszawie powstała z myślą o stworzeniu miejsca, które umożliwiałoby studentom rozwijanie wrażliwości artystycznej, własnego stylu i profesjonalnego warsztatu fotograficznego lub graficznego. W tym celu w ramach studiów, dwuletniego studium oraz kursów, organizujemy zajęcia teoretyczne, praktyczne, warsztaty i plenery dające wiedzę i umiejętności w na poziomie zawodowym i artystycznym. O wysokiej klasie nauczania decyduje wybitna kadra pedagogiczna oraz doskonałe zaplecze techniczne.
więcej …


Facebook

Likebox Slider Pro for WordPress