logo

Plener Fotograficzny w Amsterdamie
18 – 23 czerwca 2014

więcej >>>

Zapisy na Studia Fotografii i Grafiki 2014/2015

więcej>>>

Zapisy do Studium Fotografii i Grafiki 2014/2015

więcej>>>

Studia licencjackie na specjalizacji:

Fotografia w Nowych Mediach

Sztuka Fotografii w Kulturze

Grafika Projektowa i Komputerowa w Nowych Mediach

Grafika Projektowa i Komputerowa w Kulturze

Studia magisterskie i podyplomowe na specjalizacji:

Sztuka Fotografii w Kulturze

Studia Podyplomowe Fotografii

Studia Podyplomowe Grafiki Projektowej i Komputerowej

Warszawska Szkoła Fotografii i Grafiki Projektowej to placówka oświatowa o charakterze niepublicznym. Zapewniamy odpowiednie warunki do kształcenia studentów w zakresie: Fotografii, Grafiki Projektowej i Kreatywnego Pisania. Pierwotnie jako Warszawska Szkoła Fotografii założona została w Warszawie w roku 2000 z inicjatywy dr hab. Mariana Schmidta. Po dwunastu latach przemianowano ją na Warszawską Szkołę Fotografii i Grafiki Projektowej. Wiązało się to również z rozszerzeniem programu nauczania akademii o dwa nowe kierunki: GRAFIKA PROJEKTOWA I KOMPUTEROWA oraz KREATYWNE PISANIE. Oba fakultety cieszą się ogromnym, stale rosnącym zainteresowaniem. Nowe kierunki są popularne i dobrze oceniane przez naszych studentów. Oprócz nauki w Studium od października 2013  otworzyliśmy we współpracy z Warszawską Wyższą Szkołą Humanistyczną możliwość podjęcia wyższych studiów na specjalizacjach: FOTOGRAFIA i GRAFIKA PROJEKTOWA I KOMPUTEROWA  kończących się uzyskaniem dyplomu Licencjata lub Magistra.
więcej…

Nasza akademia fotografii w Warszawie powstała z myślą o stworzeniu miejsca, które umożliwiałoby studentom rozwijanie wrażliwości artystycznej, własnego stylu i profesjonalnego warsztatu. W tym celu w ramach studiów, dwuletniego studium oraz kursów organizowane są zajęcia teoretyczne, praktyczne i warsztaty nakierowane na kształtowanie wiedzy i umiejętności w kierunku zawodowym i artystycznym. O wysokim poziomie nauczania decyduje wybitna kadra pedagogiczna oraz doskonałe zaplecze techniczne.
więcej…


Facebook

    WSFoto na Facebook