30 maja zapraszamy wszystkich na otwarte, autorskie spotkanie z Damianem Chrobakiem i jego fotografią uliczną.

Damian Chrobak, urodził się w 1977 w Jastrzębiu Zdroju. Od 2003 r. zaczął szukać własnego głosu w fotografii. Wyjechał do Londynu, gdzie ukończył kurs Black & White Photography na University of the Arts London. Street Photography i fotografia dokumentalan jest gatunkiem fotografii, który upodobał sobie najbardziej. Swoje zdjęcia pokazywał na wystawach grupowych i indywidualnych w Polsce i Europie. Od 2010 jestem członekiem ZPAFu, gdzie prowadzi warsztaty z fotografii ulicznej. Jest także pomysłodawcą I założycielem grupy fotograficznej un-posed.com.

Fotografie uliczną Damiana Chrobaka cechuje ogromna wrażliwość estetyczna oraz psychologiczna i socjologiczna przenikliwość. Fotograf wyławia z otaczającego go biegu zdarzeń momenty pozornie nieistotne i odkrywa ich szczególne znaczenie. Fotograf rejestruje codzienność, jak twierdzi: „otacza nas przez większość czasu, tymczasem ledwie ją zauważamy“. Dowodzi, iż tzw. zwykłe,  momenty w życiu bardzo często posiadają swoje ukryte znaczenie, są interesujące, zabawne, groteskowe. Przechadzając się po ulicach XXI-wiecznego miasta, artysta stara się uchwycić na kliszy coś ponadczasowego, jakąś odwieczną prawdę o człowieku, prawdę która nie uległa zmianie na przestrzeni lat.

Publikacje:

Doc! Magazine, Foto Kurier, Foto, Radiate, Guardian, Photo + Paper, SJ Records, Fotografia & aparaty cyfrowe, Agora, I heart magazine, Zwierciadlo

Wystawy indywidulane:

2014: Modern Warld, Ney Gallery, Warsaw, Majdan – daily life, London

2013: Hunter’s, Stara Galeria ZPAF, Warsaw

2012: Make-up line, Firley Gallery, Wroclaw

2010: London – Town in England, Firley Gallery, Wroclaw, London – Town in England, Stara Galeria ZPAF, Warsaw

2007: Street Photography, The Titchy Gallery, London

Wybrane wystawy grupowe

2013: Eastreet – exhibition of street photography from eastern europe, Lublin, Podgladacz czy krater, Warsaw

2012: The view of the other, Berlin, London Festival of Photography, London, Street Game’s, Leica Gallery, Warsaw

2011: Na marginesie spoleczenstwa, Luxembourg, Polish Perspective, London

2009: Poetyka miejsca, Jablonskich Gallery, Warsaw

2007: Portrait oh the artist as a young pole, City Hall, London