Studia licencjackie Fotografia
informacje

Jak zapisać się na studia licencjackie?

ETAP I - Wypełnij Formularz zgłoszeniowy: on line lub osobiście w sekretariacie szkoły.


ETAP II - Opłać wpisowe 700 zł


ETAP III - Złóż dokumenty do szkoły

 


Wymagane dokumenty

1. Formularz zgłoszeniowy

2. Podanie o przyjęcie na studia

3. Oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości

4. 4 fotografie formatu 37 x 52 mm

5. Kserokopia dowodu osobistego

6. Dowód opłaty wpisowego (bezzwrotne).

Czesne
Wysokość rocznego czesnego w zależności od wybranego wariantu rat wynosi:

Studia stacjonarne

1 rata
9040 zł

2 raty
4617 zł

9 rat
1080 zł 

12 rat
810 zł 

  

Studia niestacjonarne

1 rata
8705 zł

2 raty
4446 zł

9 rat
1040 zł 

12 rat
780 zł 


studium grafiki Warszawa

ul. Łazienkowska 14 
00-449 Warszawa


poniedziałek  10.00 – 17.00
wtorek           10.00 – 17.00
środa            11.00 – 19 .00
czwartek       10.00 – 17.00
piątek           10.00 – 17.00