Studia licencjackie Grafika
informacje

Jak zapisać się na studia licencjackie?

1. Wypełnij Formularz zgłoszeniowy: on line lub osobiście w sekretariacie szkoły.


2. Uiść opłaty ( rekrutacyjną i rejestracyjną ) w wysokości 750 zł rezerwując miejsce na rozmowie kwalifikacyjnej.


3. W oparciu o rozmowę kwalifikacyjną zostanie dokonany przegląd umiejętności kandydata.

 

Podstawą przy ocenie kandydata są:

1. Minimum 3 prace w kolorze z użyciem np. farb, kredek.  Prace powinny być w formacie 100/70. Dodatkowo na rozmowę można przynieść rysunki (wszystkie prace sygnowane podpisem). Prosimy o przygotowanie przede wszystkim prac z obserwacji – martwa natura, model lub pejzaż,


2. Z przyjemnością zapoznamy się również z innymi formami artystycznymi (prezentacja dowolnych prac rzeźbiarskich, multimedialnych, fotograficznych, scenograficznych, charakteryzatorskich itp.)

3. Podczas rozmowy nie sprawdzamy wiedzy teoretycznej.


Wymagane dokumenty

1. Formularz zgłoszeniowy

2. Podanie o przyjęcie na studia

3. Oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości

4. 4 fotografie formatu 37 x 52 mm

5. Kserokopia dowodu osobistego

6. Dowód wpłaty wpisowego w wysokości: opłata rekrutacyjna (bezzwrotna) – 150 zł, opłata rejestracyjna (wpisowe) 600 zł – jest jednorazową opłatą administracyjną. Opłata rejestracyjna jest zwracana w przypadku negatywnego wyniku rozmowy kwalifikacyjnej, a nie jest zwracana w przypadku rezygnacji kandydata.

Czesne
Wysokość rocznego czesnego w zależności od wybranego wariantu rat wynosi:

Studia stacjonarne

1 rata
9040 zł

2 raty
4617 zł

9 rat
1080 zł 

12 rat
810 zł 

  

Studia niestacjonarne

1 rata
8705 zł

2 raty
4446 zł

9 rat
1040 zł 

12 rat
780 zł 

studium grafiki Warszawa

ul. Łazienkowska 14 
00-449 Warszawa


poniedziałek  10.00 – 17.00
wtorek           10.00 – 17.00
środa            11.00 – 19 .00
czwartek       10.00 – 17.00
piątek           10.00 – 17.00