Studia podyplomowe Fotografia
informacje

Jak zapisać się na studia podyplomowe

1. Wysłanie formularza zgłoszeniowego.


2. Złożenie dokumentów w sekretariacie szkoły.


Złożenie kompletu dokumentów oraz dokonanie opłaty rejestracyjnej (wpisowe). Proces rekrutacji odbywa się bez rozmowy rekrutacyjnej.

 


Wymagane dokumenty

1. Ankieta osobowa – dostępna w sekretariacie Szkoły

2. Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych licencjackich lub magisterskich

3. Kserokopia dowodu osobistego

4. Dwie aktualne fotografie podpisane imieniem i nazwiskiem

5. Dowód potwierdzający opłatę bezzwrotnego wpisowego 200 zł.

Czesne
Wysokość rocznego czesnego w zależności od wybranego wariantu rat wynosi::

I rok

1 rata
7200 zł

2 raty
3600 zł

  

studium grafiki Warszawa

ul. Łazienkowska 14 
00-449 Warszawa


poniedziałek  10.00 – 17.00
wtorek           10.00 – 17.00
środa            11.00 – 19 .00
czwartek       10.00 – 17.00
piątek           10.00 – 17.00